Nieodpłatne szkolenia dla jednostek niedochodowych

Autor: admin

Jesteś aktywistą w organizacji non profit? Od dziś możesz otrzymać szkolenia, które rozwiną kompetencje członków waszej organizacji. Za udział w otrzymanym kursie nie zapłacicie jednak nawet złotówki.

Choć instytucje społeczne i charytatywne prowadzą niezwykle interesujące projekty i angażują do nich pełnych energii działaczy, to brakuje im profesjonalnego przygotowania z zakresu kierowania organizacją i zadaniami. A na kursy czy studia podyplomowe najczęściej ich nie stać.

Trenerzy z Fundacji Training Projects uznali, że warto wolontariuszom pomóc.  Przedstawicieli działających w tzw. sektorze NGO zapraszają na całkowicie darmowe szkolenia z wybranych dziedzin rozwojem projektów wolontarystycznych.  Wszyscy którym taka pomoc jest potrzebna  mogą złożyć podanie o wsparcie pisząc na adres wolontariusz@interia.pl. 

Rejestrować się mogą działające oficjalnie jednostki, jak również indywidualni działacze.  Niezależnie od formy funkcjonowania, każdy poprosić o zapisanie go na wybrany kurs.  Brak jest jakichkolwiek opłat, jednakże korzystający ze szkolenia muszą zapewnić miejsce realizacji szkolenia – np. ich własna siedziba czy miejska biblioteka. 

Jakie tematy szkoleń są dostępne?

kierowanie projektami w jednostkach niedochodowych

przywództwo w zespole wolontariuszy – rola i zadania lidera

zespół i efekt synergii

rozwiązywanie problemów społecznych

negocjacje ze sponsorami

marketing i promocja organizacji

radzenie sobie ze stresem w pracy wolontariusza

zarządzanie czasem w organizacji niedochodowej

komunikacja międzykulturowa 

zarządzanie zmianami organizacyjnymi

Pomoc Fundacji Training Projects nie jest ograniczona czasowo – prośby o wsparcie przesyłać można zawsze. Jednak szkoleniowcy nie gwarantują ufundowania kursu każdej zainteresowanej organizacji. Decyduje liczba dostępnych w danym kwartale miejsc a także jakość aplikacji. 

- Chcemy dać wędkę a nie rybę – wyjaśnia Iwona Piga, pomysłodawca akcji. – Mamy na dzieję że dzięki nam organizowane przez wolontariuszy kampanie będą stały na coraz wyższym poziomie, nawet w tych mniej doświadczonych instytucjach. Tam pomoc doradcza i nauka są nieraz potrzebne tak samo jak pieniądze np. z Unii Europejskiej. Niejednokrotnie obserwujemy spore niewykorzystane środki unijne, bo organizacje nie potrafią tych pieniędzy ugryźć. Chcemy choć spróbować odrobinę to zmienić.  


Opublikowany: 05.06.2018

Tagi: