Wsparcie dla biznesu na szkolenia

Autor: admin

Zestawienie wniosków, które mają przyznaną pomoc publiczną w tym roku:

Optymalizacja procesów B2B w zakresie działalności wdrażania i instalowania systemów parkingowych oraz systemów do zarządzania nimi dzięki wdrożeniu procesu B2B.

Unowocześnienie modeli biznesowych usprawniająca zarządzanie usługami w firmie Pramax poprzez zaimplementowanie od a do Z w pełni kompleksowego procesu zdalnego typu B2B.

Kompletne zaprojektowanie e-usługi Mediforte - narzędzia umożliwiającego zautomatyzowany proces tworzenia i przekazywania informacji z zakresu marketingu farmaceutycznego w przestrzeni on-line, zintegoowanego z elementami e-learningowymi.

Kompletne stworzenie i zaimplementowanie od a do Z systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi między Kancelarią Łebkowski Kopczyński Radcowie Prawni sp.j. a jej partnerami biznesowymi

Budowa systemu B2B do elektronicznej wymiany danych i integracji procesów biznesowych KOMATU - producenta mebli i urządzeń ze stali nierdzewnej dla gastronomii z jego PRZEDSTAWICIELSTWAMI HANDLOWYMI.

Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na Opracowanie procesu mocowań szyb DOUBLE LINE do ciężkiego szkła o dużych wymiarach - ułożenie szkła kaskadowe-łuskowe (dwa rodzaje klipsa ozdobnego)

Dostep do internetu szerokopasmowego dla wybranych miast powiatowych województwa podkarpackiego poprzez budowe dostepowej sieci FTTH czynnykiem rozwoju społeczenstwa informacyjnego.

Implementacja profesjonalnego modelu typu B2B w firmie Merkurion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu usprawnienia strategicznych procesów biznesowych z kluczowymi kontrahentami.|Innowacyjne technologie w przemyśle meblarskim - budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego w BN Factory oraz wdrożenie innowacyjnych produktów na rynku europejskim.

Integracja systemu IT multiagencji ubezpieczeniowej INSU z serwisami towarzystw direct w celu optymalizacji modeli sprzedażowych produktów ubezpieczeniowych.

MEDTRIP.PL - serwis promujący Polskę jako cel turystyki medycznej i wszechstronnie wspomagający procesy związane z organizacją pobytu zagranicznych pacjentów w Polsce.

Nowoczesne instalacje gazowe spełniające najnowsze wymagania krajów UE z uwzględnieniem norm emisji spalin minimum EURO 4 oraz regulaminu EKG ONZ 115.PKWiU34.30.20-90

Odporny na zaburzenia elektromagnetyczne prototyp modelu punktów pomiarowych przy gniazdach produkcyjnych oparty o technologię selektywnej bramki RFID

Zaprojektowanie w pełni nowatorskiego stentu metalowego do naczyń wieńcowych pokrytego polimerem biodegradowalnym i uwalniającym lek antyproliferacyjny nowej generacji z grupy -olimus oraz wdrożenie produkcji nowoczesnego produktu

Optymalizacja działalności MDPL dzięki integracji systemów telekomunikacyjnych w zakresie zarządzania obiegiem dokumentów, sprzedaży pośredniej oraz kreowania promocji hurtowych

Pierwszy w Polsce - innowacyjny, autorski system IT automatyzujący i integrujący procesy biznesowe B2B w branży spedycyjnej pomiędzy Noble Shipping a partnerami biznesowymi

Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie - projekty realizowane w trakcie studiów doktoranckich w Polsce w ramach współpracy międzynarodowej jednostek naukowych (zwany MPD)

Reinżynieria modeli biznesowych w relacji z partnerami podwykonawcami w celu efektywniejszej realizacji projektów telekomunikacyjnych poprzez system B2B

Stworzenie e-usługi eMySupporter będącej, zaawansowanym narzędziem do budowania innowacyjnych, opartych o najnowsze technologie kursów samopomocowych.

Opracowanie i promocja calkowicie nowatorskiej e-usługi - adaptacyjnego testu psychometrycznego, badającego poziom zdolności poznawczych, administrowanego drogą internetową.

Wdrożenie inteligentnych platform cyfrowych wspomagających drogą elektroniczną działalność sektora MŚP w zakresie organizacji produkcji i dystrybucji towarów.

Wdrożenie internetowego serwisu zautomatyzowanej pomocy prawnej, sprzyjającej zarówno powstawaniu nowych przedsiębiorców, jak i oferowanej funkcjonującym na rynku firmom: www.dzial-prawny.pl.

Zaprojektowanie międzynarodowej platformy dostarczania informacji o wydarzeniach kulturalnych w oparciu o lokalizację oraz preferencje użytkownika - EventInfo.

Stworzenie platformy internetowej umożliwiającej sprzedaż zindywidualizowanych e-usług w postaci propozycji spędzania wolnego czasu, informatora turystycznego|Zaprojektowanie portalu umożliwiającego sprzedaż produktów turystycznych na rynku wtórnym oraz oferującego bank wolnych miejsc w środkach transportu, bazie noclegowej itp.

Stworzenie procesu B2B wprowadzającego elektroniczny obieg danych do współpracy korporacji Handlowego Progress Daniel Więcek z partnerami biznesowymi.

Pierwsze uruchomienie i test elektronicznego systemu B2B usprawniającego procesy biznesowe w zakresie marketingu automatycznego pomiędzy TRUSTCON Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi

Formalne zgłoszenie ochrony patentowejna wynalazek: Urządzenie mikroprzepływowe i układ mikroprzepływowy obejmujący jedno lub więcej urządzeń mikroprzepływowych.

Formalne zgłoszenie ochrony własności przemysłowej wynalazku pn. przeciwprądowa suszarnia szybowa z ruchomymi półkami do suszenia o niewielkiej wytrzymałości mechanicznej

Wdrożenie aplikacji B2B optymalizującej współpracę z zleceniodawcami i dostawcami w zakresie organizacji realizacji projektów event marketing oraz ambient marketing.

Wdrożenie elektronicznego rozwiązania klasy B2B upraszczającego obszar wymiany danych biznesowych między PHU Polmozbyt Toruń Holding S.A. a partnerami biznesowymi.

Zaimplementowanie od podstaw w pełni nowatorskiego procesu B2B w celu automatyzacji modeli biznesowych zachodzących pomiędzy EMALL SP. Z O.O. a Partnerami poprzez zaimplementowanie od a do Z nowoczesnego procesu B2B.

Wdrożenie nowoczesnej i praktycznej technologii wykonywania na gotowo (near-net-shape) odlewów ciśnieniowych radiatora modelu sterowania Start-Stop do samochodów osobowych|Zaimplementowanie od podstaw zdalnego procesu klasy B2B upraszczającego procesy przygotowania złożonych specyfikacji technicznych, sporządzanie wycen oraz wspierającego obsługę zamówień na zindywidualizowaną produkcję systemów budowlanych i przeciw pożarowych.

Zaimplementowanie od podstaw nowego procesu IT, w celu informatyzacji modeli biznesowych realizowanych przez Kaplast Sp. z o.o. z partnerami zagranicznymi.

Wdrożenie nowoczesnego modelu B2B zwiększającego efektywność współpracy miedzy Intelmedia.eu Sp. z o.o. a jej partnerami biznesowymi poprzez automatyzację procesu realizacji usług marketingowych

Zaimplementowanie od podstaw modelu B2B integrującego systemy informatyczne Wnioskodawcy i firm Partnerskich w celu automatyzacji modeli sprzedażowych i magazynowych.

Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami w celu automatyzacji procesów biznesowych w zakresie wynajmu samochodów oraz obiegu dokumentów księgowych.

Wdrożenie modelu klasy B2B służącego do automatyzacji oraz optymalizacji modeli wdrożeniowych obejmujących obszar testowania rozwiązań oraz modeli wsparcia powdrożeniowego.

Zaimplementowanie od podstaw w pełni kompleksowego modelu zarządzania oraz jego integracja z systemami partnerów strategicznych w celu optymalizacji kluczowych modeli biznesowych zachodzących w firmie BAHPOL

Wsparcie na uzyskanie ochrony prawnejwynalazku: Metoda zwiększania pojemności nośników pamięci przenośnej oraz pamięci urządzeń przenośnych jak tablet czy smartfon”.

wzrost konkurencyjności grupy poprzez wdrożenie modelu integrującego współpracę z dostawcami i klientami obsługiwanymi przez przedstawicieli handlowych.

Zgłoszenie ochrony prawnejwynalazku Włókienniczy wyrób czyszczący zwłaszcza do usuwania makijażu w Europejskim Urzędzie Patentowych, z walidacją patentu na 15 wybranych krajów.


Opublikowany: 05.06.2018

Tagi: